اطلاعیه؛ مراسم تقدیر از مدال آوران ورزشی

مهم ⭕️⭕️⭕️فوری
قابل توجه دانشجویان محترم(مراسم تقدیر از مدال آوران ورزشی)
دانشجویانی که دارای عناوین قهرمانی آسیا و جهانی و بین المللی می باشند و یا در مسابقات برون مرزی شرکت داشته اند و یا صعود به قلل مرتفع جهان داشته اند،مشخصات خود را با ذکر مقام اکتسابی و سطح مسابقات تا تاریخ ٩۵/١٢/۶ به آیدی تلگرامی farhangi_pers@ إرسال نمایند.