اطلاعیه اعلام تاریخ برگزاری امتحانات روز سه شنبه ۹۵/۱۰/۲۱

قابل توجه دانشجویان محترم

تمامی امتحانات روز سه شنبه ۲۱ دی ماه در تاریخ شنبه ۹۵/۱۱/۲ در همان ساعت اعلام شده قبلی برگزار می گردد.