اطلاعیه تاریخ تغییر رشته و انتقال توام با تغییر رشته برای مهر ۹۵

دانشجویان عزیز سلام

لطفا به اطلاعیه زیر که توسط معاونت سنجش خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام گردیده است توجه فرمایید:

تقویم تغییر رشته و انتقال توام با تغییر رشته برای نیم سال اول تحصیلی ۹۶-۹۵

 

“مرجع”: “بازه زمانی تعیین شده”

درخواست دانشجو: ۷ الی ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۵

مراکز آموزش: ۷ الی ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۵

واحدهای استانی: ۷ مرداد الی ۸ شهریور ماه ۱۳۹۵

شورای بررسی موارد خاص دانشگاه: ۷ مرداد الی ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۵

 

تذکر۱: در خارج از بازه زمانی تعیین شده هیچگونه درخواستی قابل بررسی نمی باشد.

تذکر ۲: بازه زمانی تعطیلات تابستانی کارشناسان مراکز آموزشی و واحدهای استانی در نظر گرفته شده است.