اطلاعیه تمدید ثبت نام نیمسال اول ۹۶-۹۵ ورودی جدید:

پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش دوره‌ کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی – کاربردی سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵، بدین‌وسیله‌ به ‌اطلاع‌ متقاضیان پذیرش در این دانشگاه می‌رساند، با توجه به برخی اصلاحات و همچنین اعلام رشته محل‌های جدید علاوه بر رشته‌های تحصیلی مندرج در دفترچه راهنمای مزبور و به منظور مساعدت برای ثبت‌نام و درج کدرشته‌ محل‌های انتخابی، مقرر گردید به داوطلبان ذیربط اجازه داده شود تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۶/۱۷ نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام نمایند.