اطلاعیه در خصوص فراخوان جذب مدرس

 

 

اطلاعیه در خصوص فراخوان جذب مدرس

به اطلاع کلیه عزیزانی که براساس فراخوان درج شده در سایت مرکز آموزش علمی کاربردی پرسپولیس، رزومه خود را ارسال نموده اند می رساند؛جذب مدرس از طریق سامانه متمرکز دانشگاه جامع علمی کاربردی امکان پذیر است.

ضمن عرض پوزش ؛ رسیدگی به رزومه های ارسال شده، در مرکز آموزش علمی کاربردی پرسپولیس بر اساس بخشنامه صادره امکان پذیر نمی باشد.

خواهشمند است جهت تقاضای تدریس به سامانه دانشگاه جامع علمی کاربردی مراجعه بفرمایید.