اطلاعیه شرکت در مسابقات قهرمانی کشور پسران

به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در ??مسابقات قهرمان کشوری پسران?? می رساند ،
اردوی انتخابی رشته های فوتسال و والیبال پسران جهت انتخابی تیم دانشگاه علمی کاربردی استان تهران به شرح زیر برگزار خواهد شد.
**********                 *******
▶️ والیبال پسران : ۱۹دی , ۲۱دی , ۲۶دی , ۲۸دی ?  ساعت ۱۳:۳۰ لغایت ۱۵
?آدرس : خیابان آزادی , بلوار استاد معین , خ دامپزشکی , خ قیاسوند , مجموعه ورزشی خوراکیان

▶️ فوتسال پسران : ۱۸دی , ۲۲ دی , ۲۵دی , ۲۹دی , ۲بهمن  ? ساعت ۱۵:۳۰ لغایت ۱۷
?آدرس : میدان گمرک , خ رباط کریم , نبش کوچه خطیب , مجموعه فاطمه الزهرا

1