اطلاعیه شماره ۱۲: انتخاب واحد نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۹۵

قابل توجه دانشجویان محترم
زمان حذف و اضافه ترم بهمن، به تفکیک سال ورود و مقطع، طبق برنامه زیر صورت می پذیرد. بدیهی است به دلیل بسته شدن سامانه پس از اتمام موعد مقرر، امکان تغییر واحدهای درسی به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت.

photo_2017-02-18_17-57-09