اطلاعیه شماره ۱۱: انتخاب واحد نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۹۵

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی: واحد درسی کارآفرینی، روز پنجشنبه ساعت ۱۸-۱۶ جهت انتخاب واحد شما عزیزان در ترم جدید ارائه گردید.