اطلاعیه شماره ۲(انتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی ۹۶-۹۵)

اطلاعیه شماره ۲(انتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی ۹۶-۹۵)

شماره حساب تمرکز وجوه اختصاصی شرکت ورزشی فرهنگی پرسپولیس جهت واریز هرگونه شهریه دانشجویی اعلام می گردد.

 (۲۱۷۰۵۵۹۰۰۱۰۰۲)

از این تاریخ به بعد واریز هرگونه وجه از سوی دانشجویان گرامی صرفا به این حساب امکان پذیر است.

دانشجویان محترمی که تمایل دارند بصورت غیر حضوری شهریه یا بدهی مربوطه را پرداخت نمایند بعد از واریز وجه؛ فیش مربوطه را به شماره نمابر(۴۴۵۷۸۱۴۸) ارسال نمایند تا اقدامات لازم نسبت به بازگشایی سامانه صورت گیرد. همچنین ارسال تصویر فیش از طریق پست الکترونیکی Email: perspolisuniversity@gmail.com امکان پذیر است.

مرکز آموزش علمی کاربردی پرسپولیس