اطلاعیه شماره ۴(انتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی ۹۶-۹۵)

اطلاعیه شماره ۴(انتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی ۹۶-۹۵)

از دانشجویان گرامی دعوت می شود برای آماده سازی فرایند پرداخت شهریه و انتخاب واحد مهر ماه سال جاری از روز شنبه مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ به سامانه خود مراجعه نمایند.

مرکز آموزش علمی کاربردی پرسپولیس