اطلاعیه شماره ۴: انتخاب واحد نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۹۵

دانشجویان محترمی که در روزهای قبل، انتخاب واحد نموده اند و در زمان انتخاب واحد ترم آتی، نسبت به واریز ۱۵ درصد حق نظارت دانشگاه جامع تاخیر داشته اند، هرچه سریعتر سامانه خود را بررسی کرده و در صورت حذف احتمالی واحد های انتخابی اقدام به انتخاب واحد مجدد در تاریخ های تمدیدی اعلام شده در اطلاعیه شماره ۳ نمایند.
شایان ذکر است اشکالات سامانه ای موجود از قبیل عدم اتصال به سامانه سجاد از طریق تلفن همراه، قطعی سامانه در برخی اوقات اداری و نیز حذف واحدهای انتخاب شده دانشجویان به دلیل تاخیر یا عدم پرداخت هزینه ۱۵ درصدی دانشگاه جامع، از طرف دانشگاه جامع علمی کاربردی و مربوط به به روزرسانی سامانه است و از طرف دانشگاه جامع از این بابت از دانشجویان عزیز پوزش می طلبد.