فراخوان ارسال فیلم های مستند

قابل توجه دانشجویان عزیز دانشگاه پرسپولیس

نظر به اهمیت جایگاه هنر سینما و تاثیر آن در فضای جامعه دانشگاهی ظرفیت ها و تاثیرات این عرصه در جذب مخاطب با توجه به ذائقه جوانان و دانشجویان و در راستای تقویت و ارتقای سطح فعالیت های هنری دانشجویان، معاونت فرهنگی و دانشجویی استان تهران در نظر دارد جهت حمایت  از فیلم های مستند دانشجویی و دانشگاهی این آثار را تجمیع و ساماندهی نماید و این امکان وجود دارد که آثار ارسالی جهت برنامه ریزی برای پخش و اکران مورد بهره برداری قرار گیرد.

از دانشجویان علاقه مند و فعال در این زمینه ثبت نام بعمل می آید.

لذا خواهشمند است آثار خود را حداکثر تا تاریخ ۲۰ مرداد ماه به واحد معاونت فرهنگی و دانشجویی مرکزعلمی کاربردی پرسپولیس ارائه فرمایید تا اقدامات لازم انجام پذیرد.