اطلاعیه مهم ویژه اساتید متقاضی دریافت کد مدرسی که در سامانه سجاد ثبت نام کرده اند

قابل توجه اساتیدی که تقاضای کد مدرسی خود را در سامانه سجاد ثبت کرده اند
اطلاعات مربوط به مراحل مختلف و برگزاری آزمون مربوطه در فایل زیر ذکر شده است. توجه نمایید که تاریخ آزمون ۳۰ تیرماه ذکر شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://te.uast.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=66&fkeyid=&siteid=66&pageid=1061

دانلود فایل اطلاعیه شماره ۵