اطلاعیه شماره ۱ ویژه دانشجویان؛ انتخاب واحد و پرداخت شهریه ترم بهمن(۹۶-۹۵)

1

3

شماره حساب به نام تمرکز وجوه اختصاصی شرکت ورزشی فرهنگی پرسپولیس نزد بانک ملی جهت واریز هرگونه شهریه دانشجویی اعلام میگردد:
۲۱۷۰۵۵۹۰۰۱۰۰۲
دانشجویان محترمی که تمایل دارند بصورت غیرحضوری شهریه یا بدهی مربوطه را پرداخت نمایند بعد از واریز وجه, فیش مربوطه را به شماره نمابر ۴۴۵۷۸۱۴۸ ارسال نمایند تا اقدامات لازم نسبت به بازگشایی سامانه صورت گیرد.

دانشجویان گرامی تا قبل از آغاز انتخاب واحد بهمن ماه و حداکثر تا تاریخ ۹۵/۱۱/۵ نسبت به واریز بدهی احتمالی و علی الحساب شهریه نیمسال دوم به شماره حساب بانک ملی به نام تمرکز وجوه اختصاصی شرکت ورزشی فرهنگی پرسپولیس (۲۱۷۰۵۵۹۰۰۱۰۰۲) اقدام و از طریق کانال های ارتباطی اعلام شده فیش واریزی را به واحد مالی مرکز ارسال نمایند.
قابل ذکر است به محض ارسال تصویر فیش واریزی, سامانه سجاد دانشجویان محترم برای انتخاب واحد آماده سازی میشود.
رقم پیش پرداخت:
مقطع کاردانی: ۴۷۰۰۰۰۰ ریال
مقطع کارشناسی: ۵۵۰۰۰۰۰ ریال