اطلاعیه

به اطلاع کیله دانشجویان گرامی میرساند افرادی که مایل به استفاده از تسهیلات (وام) صندوق رفاه دانشجویی هستند تا تاریخ ۲۸ مهر ماه با در دست داشتن مدارک به امور مالی مرکز مراجعه نمایند.
جهت آگاهی از مدارک مورد نیاز به سایت صندوق دانشجویان وزارت علوم مراجعه نمایند.