انتصاب جناب آقای علی صانعی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال

جناب آقای علی صانعی مدیر گروه محترم گروه فوتسال؛ انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال زیر بیست سال به جامعه دانشگاهی و ورزشی کشور تبریک عرض می نماییم.