بازدید دانشجویان رشته آمادگی جسمانی مرکز پرسپولیس از تربیت بدنی اداره کل خوابگاه های دانشگاه تهران

بازدید دانشجویان رشته آمادگی جسمانی مرکز علمی کاربردی پرسپولیس از تربیت بدنی اداره کل خوابگاه های دانشگاه تهران

دانشجویان رشته آمادگی جسمانی واحد پرسپولیس دانشگاه علمی کاربردی از اماکن و فضاهای ورزشی اداره کل خوابگاه های دانشگاه تهران بازدید کردند. این بازدید در دو مرحله ویژه دانشجویان دختر به تعداد ۲۱ نفر در تاریخ ششم دیماه و از مجتمع خوابگاهی فاطمیه و در تاریخ هفتم دیماه ویژه دانشجویان پسر به تعداد ۱۹ نفر و از مجتمع خوابگاهی کوی پسران صورت گرفت. دانشجویان رشته آمادگی جسمانی در این دیدار علاوه بر بازدید از اماکن ورزشی یک جلسه واحد درسی کار بینی خود را به اتفاق استاد مربوطه در محل برگزار کردند.

http://kooy.ut.ac.ir/module/News/Shownews/page-2509.aspx?NewsId=10975

capture1

capture

capture2

photo_2017-01-04_10-58-17