برنامه هفتگی ورودی های مختلف، جهت اطلاع و تسهیل در امر انتخاب واحد توسط دانشجو

قابل توجه دانشجویان عزیز

برنامه هفتگی ورودی های مختلف، جهت اطلاع و تسهیل در امر انتخاب واحد توسط دانشجو، از طریق لینک های زیر قابل دسترسی است. قبل از اقدام جهت انتخاب واحد ضروری است به نکات زیر توجه نمایید:

  • صرفاً در تاریخ های اعلام شده برای هر یک از ورودی ها اقدام به انتخاب واحد نمایید.
  • با توجه به برنامه درسی ارائه شده برای ورودی خود، واحدهای درسی را انتخاب نمایید و از انتخاب واحدهای درسی سایر دوره ها خودداری نمایید.

برنامه کلاسی گروه پزشکیاری

برنامه کلاسی گروه امور فرهنگی

برنامه کلاسی گروه امور اداری

برنامه کلاسی گروه مدیریت اماکن ورزشی

برنامه کلاسی گروه ماساژ

برنامه کلاسی گروه کسب و کار ورزشی

برنامه کلاسی گروه فوتسال

برنامه کلاسی گروه روانشناسی

برنامه کلاسی رشته فوتبال

برنامه کلاسی رشته حقوق

برنامه کلاسی گروه آمادگی جسمانی ترم اول ۹۶-۹۵

برنامه کلاسی گروه تغذیه ترم اول ۹۶-۹۵