برپایی تور تهرانگردی

حوزه ی معاونت اجتماعی شهرداری منطقه ۲۱ تهران در نظر دارد تور یک روزه تهرانگردی ویژه دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی پرسپولیس را برگزار نماید.

لذا از علاقه مندان دعوت بعمل می آید جهت ثبت نام تا تاریخ ۹۵/۹/۱ به معاونت فرهنگی دانشجویی مرکز در طبقه سوم مراجعه نمایند.