برگزاری مسابقات تیرو کمان دانشجویان کشور

مسابقات تیرو کمان دانشجویان کشور
با توجه به برگزاری بیست و نهمین یونیورسیاد جهانی دانشجویان به میزبانی کشور چین, فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی جهت شرکت دانشجویان در مسایقات انتخابی تیروکمان (دختران و پسران) از افراد واجد شرایط نسبت به ثبت نام در این مسابقات دعوت مینماید.
شرایط عمومی:
برابر قوانین و مقررات متولدین ۱۱/۱۰/۱۳۶۷ به بعد حق شرکت در مسابقات را دارند
داشتن معرفی نامه معتبر از دانشگاه مربوطه
ارائه کارت دانشجویی معتبر
داشتن بیمه ورزشی سال ۹۵(تاریخ صدور بیمه حداقل ۷۲ ساعت قبل از شروع مسابقات باشد)
شرایط اختصاصی:
نفرات اول المپیاد با مسابقات قهرمانی دانشگاه های هربخش در سال ۹۵
زمان مسابقات:
رشته ریکرو(آقایان و خانم ها)ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه
رشته کامپوند(آقایان و خانم ها)ساعت ۸ صبح روز جمعه ۲۹ بهمن ماه
مکان مسابقات:
سایت فدراسیون تیراندازی با کمان(سایت آزادی)درب شرقی استادیوم آزادی