تاریخ و زمان برگزاری امتحانات معرفی به استاد

دانشجویان محترم بدینوسیله به اطلاع میرساند امتحانات معرفی به استاد درس هایی که در جدول زیر آمده است در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ در ساعت ۱۵ عصر برگزار می گردد. بدیهی است عدم شرکت دانشجو در این امتحانات به منزله غیبت در جلسه امتحان در نظر گرفته خواهد شد.


photo_2017-07-22_19-00-28