تقدیر دکتر باقری از خدمات و تلاشهای مستمر همکار محترم، آقای احمدی

طی مراسمی از سوی سرپرست مرکز پرسپولیس از زحمات بی شائبه همکار محترم، آقای مجتبی احمدی قدردانی گردید و به رسم یادبود هدیه و لوح تقدیری به ایشان اعطا شد. چندی پیش معاون و همکاران واحد آموزش طی نامه رسمی از رئیس مرکز درخواست نمودند، به پاس تلاش های مستمر و مسئولیت پذیری ایشان از وی قدردانی شود که رئیس مرکز ایشان را مورد تشویق قرار دادند.

photo_2017-02-26_16-38-54