ثبت نام کلاسهای مربیگری

مرکز علمی کاربردی پرسپولیس در نظر دارد تا کلاسهای مربیگری زیر را برای دانشجویان برگزار نماید. از علاقه مندان دعوت می گردد جهت ثبت نام اولیه تا تاریخ ۹۵/۸/۳۰ به معاونت فرهنگی دانشجویی مرکز مراجعه نمایند.

مربیگری فوتبال

مربیگری فوتسال

مربیگری آمادگی جسمانی

مربیگری بهکاپ (از زیر مجموعه رشته گلف)