جلسه مدیران گروه های آموزشی مرکز برگزار شد.

جلسه مدیران گروه های آموزشی مرکز برگزار شد.

در این جلسه در ابتدا، دکتر باقری (سرپرست مرکز) ضمن تقدیر از زحمات و تلاشهای مدیران محترم گروه های آموزشی، به بیان وضعیت مرکز از ابعاد مختلف آموزشی، فرهنگی و اداری پرداخته و سیاست ها و برنامه های آتی مرکز را در این حوزه ها تشریح نمودند.

در ادامه دکتر قربانی مباحث آموزشی مرکز را مطرح نموده و اعضا به بحث و تبادل نظر پرداختند و در زمینه ارتقای کیفی دروس کاربینی و کارورزی، برگزاری کلاسهای عملی و بازدیدهای علمی و بر حضور منظم دانشجویان و نظارت بر عملکرد اساتید و تعامل بین دانشجویان و اساتید تاکید گردید.
در این جلسه در زمینه امتحانات و همچنین تقدیر از دانشجویان برتر نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
لزوم به روز رسانی سرفصل های درسی و همچنین توسعه رشته ها و راه اندازی دوره های کاردانی و کارشناسی نیز مورد بحث قرار گرفت و مقرر گردید هر یک از گروه ها برنامه خود را ارایه نمایند.
حمایت از انتشار کتب و مقالات اساتید و دانشجویان نیز یکی دیگر مواردی بود که در این جلسه بررسی گردید و مقرر شد با همکاری اساتید کتاب و جزوات آموزشی تهیه و منتشر گردد.

photo_2017-03-01_08-21-56