دعوت به همکاری از دانشجویان دارای عنوان قهرمانی در رشته ی وزنه برداری

دانشجویان گرامی که دارای عناوین قهرمانی کشور ، آسیا و جهانی در رشته وزنه برداری می باشند تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ به معاونت فرهنگی و دانشجویی (طبقه سوم مرکز آقای جوکار مراجعه نمایند)