دومین دوره مسابقات عکس فجر دانشگاه علمی کاربردی استان

معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی استان در نظر دارد اقدام به برگزاری دومین دوره مسابقات عکس فجر (ویژه مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن) نماید.
لذا خواهشمند است پس از مرور دستورالعمل های مسابقه ، حداکثر تا تاریخ ۹۵/۱۱/۲۴ نسبت ب تحویل آثار خود به معاونت فرهنگی دانشجویی مرکز ، طبق ضوابط تعیین شده اقدام فرمایید.

فرم تعهدنامه

مقررات و ضوابط