دکتر عباس خدایاری به سمت مشاور عالی مرکز پرسپولیس منصوب شد

در جلسه معارفه ای که با حضور افشین ملایی سفید دشتی ، ریاست ،معاونان ،مدیران و کارکنان مرکز آموزش علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی پرسپولیس روز پنج شنبه ۲۹ بهمن ماه برگزار شد ، دکتر عباس خدایاری به سمت مشاور عالی مرکز منصوب شد .