روابط عمومی

با سلام

 

مدیریت و اعضای واحد روابط عمومی دانشگاه

به زودی از سوی جناب آقای دکتر باقری

منصوب و فعالیت خود را با رویکردی نوین آغاز خواهند نمود.