روز دانشجو مبارک

“روز دانشجو، روز تکریم آمیختن علم و دانش با اخلاق اسلامی و بصیرت سیاسی، بر تمامی دانشجویان گرامی باد.”

larg_2159