روز کارمند گرامی باد

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی پرسپولیس، روز کارمند با حضور سرپرست مرکز جناب آقای دکتر باقری و با تجلیل از کارمندان مرکز گرامی داشته شد.