زمان آغاز ثبت نام برای زوج های دانشجو تا تاریخ ۳۰/۷/۹۵ خواهد بود.

دانشجوی گرامی ، با عرض تبریک به مناسبت پیوند مبارکتان.

 

زمان اغاز ثبت نام برای زوج های دانشجو تا تاریخ ۳۰/۷/۹۵ خواهد بود.

تاریخ عقد مجاز جهت ثبت نام اولیه ۱/۷/۹۴ الی ۳۰/۷/۹۵ می باشد.

آدرس سایت ثبت نام ازدواج دانشجویی  ezdevaj.nahad.ir می باشد.

– جامانده های نوزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی که تاریخ عقد آنها از ۱/۷/۹۳ الی ۱/۷/۹۴ می باشد درصورتی که یکی از زوجین در حال حاضر دانشجو باشد می توانند ثبت نام کنند و در صورت اختصاص سهمیه از طرف ستاد ازدواج دانشجویی از این سفر معنوی استفاده خواهند کرد.

– در مواردی ک هر دو زوج دانشجو هستند فقط یکی از آنها میتوانندبه عنوان داوطلب اصلی اقدام به ثبت نام نمایند.

– دانشجویان می بایست پس از ثبت نام ، مدارک لازم (اصل شناسنامه ، کارت ملی زوجین ، عقد نامه و کارت دانشجویی) را جهت تایید به معاونت فرهنگی دانشگاه ارایه نمایند.

معاونت فرهنگی و امور دانشجویی