سالروز رحلت امام خوبی ها و مهربانی ها تسلیت باد.

سالروز رحلت امام خوبی ها و مهربانی ها ,رهبر مستضعفان و آزادی خواهان جهان,امام خمینی(ره) تسلیت باد.

12