سالن مطالعه خواهران و برادران راه اندازی شد

سالن مطالعه خواهران و برادران راه اندازی شد.
به اطلاع دانشجویان محترم می رساند سالن مطالعه خواهران و برادران در طبقه پنجم مرکز از تاریخ امروز ۲۹ آذر ماه راه اندازی شده است.