سایت کامپیوتر مرکز افتتاح گردید

جهت رفاه دانشجویان سایت کامپیوتر مرکز راه اندازی شد، سایت مرکز از مورخ ١٣٩۵/٠۶/١٠ همه روزه آماده ارائه خدمات به دانشجویان می باشد.(محل سایت طبقه اول مرکز)