سرپرست باشگاه پرسپولیس و سرپرست مرکز علمی و کاربردی پرسپولیس با یکدیگر دیدار کردند

سرپرست مرکز علمی و کاربردی پرسپولیس با سرپرست باشگاه دیدار و گزارشی از عملکرد مرکز و شرایط کنونی آن ارائه کرد.

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، دکتر عباس خدایاری با حضور در ساختمان باشگاه، با حمیدرضا گرشاسبی دیدار و گفتگو کرد.

وی در جریان این ملاقات گزارشی از عملکرد این دانشگاه در بخش علمی، پذیرش دانشجو و شرایط مالی آن ارائه کرد. در این گزارش همچنین درباره دانشجویان ورودی مهر ماه سال جاری توضیح داده شد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس نیز در جریان این دیدار خطاب به سرپرست مرکز علمی و کاربردی پرسپولیس گفت: ما دانشگاه را به چشم یک فرصت می‌بینیم و از نیروهای دانشگاه در بخش‌های مورد نیاز و در ارتباط با تخصصی که فرا می‌گیرند، استفاده خواهیم کرد.

وی ادامه داد: ما باید شرایطی را فراهم کنیم که مرکز علمی و کاربردی پرسپولیس به مرز خوبی از توانایی و رشد دست پیدا کند، چرا که در حال حاضر تنها مجموعه آموزشی در سطح دانشگاه است که به صورت تخصصی در رشته‌هایی چون فوتبال، فوتسال، روانشناسی ورزشی، حقوق ورزشی و مواردی دیگر از این دست دانشجو می‌پذیرد. این موارد برگ برنده‌هایی هستند که باید از آنها استفاده کنیم.

887