شهادت امیرالمومنین، حضرت علی (ع) بر همگان تسلیت باد.

شهادت حضرت علی