فرارسیدن ماه رمضان، ماه میهمانی خدا و رحمت الهی مبارک

در خلوت شب ز حــق صـدا می آید / از عطر سحر بوی خدا می آید
با گوش دگر شنو به غوغای سکوت / کز مرغ شب ، آواز دعا می آید…

11022123107362363451652318788234253394