فرا رسیدن اربعین آقا اباعبدالله الحسین (ع) بر همگان تسلیت باد.

فرا رسیدن اربعین آقا اباعبدالله الحسین (ع) بر تمامی مسلمانان و آزادی خواهان جهان تسلیت باد.

1459458053881140