فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر گرامی باد

از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران
اندیشه باور شد، در امتداد باران
بر صخره‏های همّت جوشیده خون غیرت
بانگ سرود و وحدت آید زچشمه ساران
و الفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد
بر پهندشت باور، خالی است جای یاران

11467552899045041274

 

سلام برتو ای مطلع فجر! ای سپیده سحر

ای انفجار نور، خوش‏ آمدی. دهه فجر گرامی باد.