فرا رسیدن عید ولایت، عید سعید غدیرخم بر همگان مبارک

غدیر3

1413103459_08