قابل توجه دانشجویان در حال فارغ التحصیلی مرکزعلمی- کاربردی پرسپولیس

دانشجویان گرامی که در شرف فارغ التحصیلی هستند برای سهولت در امر فارغ التحصیلی و عدم مشکل دریافت مدرک تحصیلی خود جهت دریافت دفترچه اقساط هرچه سریعتر به معاونت فرهنگی و امور دانشجویی مراجعه نمایند.