قابل توجه دانشجویان و همکاران گرامی

احتراما بنابر اطلاع و ابلاغ سرپرست محترم حوزه ریاست عالی دانشگاه به استحضار می­رساند، دبیرخانه ای تحت عنوان مرکز همایش­های علمی دانشگاه علمی-کاربردی با سوء استفاده از عنوان دانشگاه علمی- کاربردی، به آدرس اینترنتی ncli.ir در حوزه­های مختلف همایش برگزار می­نماید که چنین همایشی هیچ ارتباطی با دانشگاه جامع علمی-کاربردی نداشته و مورد تایید این دانشگاه نیست. لازم به ذکر است موضوع از طریق دفتر امور حقوقی دانشگاه در حال پیگیری است.