مبعٍث پیامبر عشق و رحمت، حضرت محمد(ص) بر همگان مبارک باد.

سالروز بعثت پیامبر عشق و رحمت ، پدر امت ، حضرت محمد مصطفی (ص) بر همه امت اسلام و شیعیان مخلص حضرتش گرامی و مبارک باد.

photo_2017-04-24_20-43-20