مدیران جدید گروه های آموزشی مرکز آموزش علمی کاربردی پرسپولیس منصوب شدند

 

مدیران جدید گروه های آموزشی مرکز آموزش علمی کاربردی پرسپولیس منصوب شدند:

در راستای سیاست های دانشگاه جامع علمی کاربردی و همچنین منطبق با ماموریت ها و رویکردهای باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس و با پایان پذیرفتن دوره مسئولیت مدیران گروه های آموزشی مرکز؛ دکتر باقری سرپرست مرکز طی احکام جداگانه ای مدیران جدید گروه های آموزشی مرکز را به شرح زیر منصوب نمودند.

  • علی صانعی: گروه فوتسال
  • دکتر امیر لطافت کار عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی: گروه ماساژ و گروه پزشک یاری ورزشی
  • دکتر علی صمدی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد: گروه تغذیه و گروه آمادگی جسمانی
  • دکتر محمدحسین قربانی عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم: گروه مدیریت ورزشی
  • دکتر محمدرضا حسین پور پژوهشیار بنیاد ملی نخبگان و دانشگاه آزاد اسلامی:  گروه حقوق ورزشی
  • دکتر محمد رحیمی : گروه روانشناسی ورزشی
  • علیرضا امامی فر: گروه فوتبال
  • خاطره فرخ منش: گروه دروس عمومی و مشترک
  • محمدحسین کارگر شورکی: گروه معارف اسلامی

سرپرست مرکز علمی کاربردی پرسپولیس، اظهار امیدواری کردند با تخصص، تجربه و توانمندی های ارزشمند مدیران گروه ها، شاهد رشد کیفی در حوزه آموزشی باشیم.

همچنین ایشان طی نامه ای از زحمات و تلاش های مدیران سابق گروه های آموزشی تقدیر نموده و تداوم همکاری علمی و آموزشی ایشان را در این مرکز خواستار شدند.