میلاد باسعادت امیرالمومنین، امام علی (ع) و روز پدر مبارکباد.

 

Milad-Imam-Ali-Nagsh_ir1

سرچشمه ی عشق با علی آمده است

گل کرده بهشت تا علی آمده است

شد کعبه حرمخانه میلاد علی(ع)

کز کعبه صدای یا علی آمده است.

*** میلاد با سعادت آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف والاترین الگوی شهامت و دیانت، امیرالمومنین حضرت علی (ع) و روز پدر بر همگان مبارک باد.***