هفته بسیج بر تمام بسیجیان گرامی باد

فرهنگ بسیجی، فرهنگ معنویت و شجاعت و غیرت و استقلال و آزادگی و اسیر خواسته های حقیر نشدن است.

مقام معظم رهبری(مدظله عالی)

“هفته بسیج بر تمام بسیجیان گرامی باد”

basij