ولادت باسعادت امام حسین(ع)، حضرت ابوالفضل(ع) و امام سجاد(ع) بر همگان مبارک

میلادگل رسول و زهرا و علی است/
زیراکه جهان خجسته زین نورجلی است/
ما را دگر از روز جزا بیمی نیست/
چون بر دل ماعشق حسین ابن علی است…
* ولادت باسعادت امام حسین(ع)، حضرت ابوالفضل(ع) و امام سجاد(ع) بر شما مبارک*

photo_2017-04-29_19-47-01

photo_2017-04-29_18-39-09