پیام تبریک ریاست مرکز آموزش علمی کاربردی پرسپولیس به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

بار دیگر فصل «مهر» از راه رسید و صحیفه نورانی دانش با انگشت تکاپو و تلاش دانشجویان و صاحبان کسب علم و کمال ورق خورد و ملائک بال خود را برای حضور آنان گسترانید. آغاز سال تحصیلی جدید و شروع دلنشین درس و دانشگاه را به دانشجویان مرکز علمی کاربردی پرسپولیس صمیمانه تبریک عرض نموده و برای همگان، دستیابی به مدارج عالی علمی، اخلاقی، توأم با موفقیت، بهروزی و سعادت را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.