کد رشته های ثبت نامی مقطع کارشناسی مرکز پرسپولیس

کد رشته های مقطع کارشناسی مرکز به شرح زیر می باشد:

  • کارشناسی حقوق ورزشی – کد رشته: ۲۱۹۸۷
  • کارشناسی داوری فوتبال – کد رشته: ۲۱۳۹۶
  • کارشناسی مدیریت اماکن ورزشی – کد رشته: ۲۱۳۹۷
  • کارشناسی مدیریت امور فرهنگی ورزشی – کد رشته: ۲۱۴۰۵

متقاضیان می توانند از تاریخ ۹۷/۵/۲۹ با مراجعه به سایت سازمان سنجش کشور به نشانی www.sanjesh.org در هر یک از رشته های مرکز پرسپولیس ثبت نام نمایند.