یوم الله ۲۲ بهمن، روز پیروزی حق بر باطل فرخنده باد.

بیست و دوی بهمن که حیات وطن است
خود روح خدایی است که در جان و تن است
ما زنده به آنیم و از آن یاد کنیم
یوم الهی که یادگار از آن ماه بهمن است.

نتیجه تصویری برای متن تبریک 22 بهمن
یوم الله۲۲ بهمن، روز پیروزی حق بر باطل را به ملت شریف ایران، بویژه دانشگاهیان عزیز تبریک عرض می نماییم.